คลิปแนะนำวัดพรหมรังษี

คลิปแนะนำ วัดพรหมรังษี(เขาอิติสุคโต ๓)

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขอขอบคุณ.. TouDhamma เอื้อเฟื้อการถ่ายทำ

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง @ พ.ศ. 2558 วัดพรหมรังษี ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ โปรดอ้างอิงแหล่งที่มา