ทำบุญร่วมสร้างวิหารทาน

วิหารมณฑป

เนื่องด้วยทางพระอธิการสุริยะ สุธัมโม(หลวงพ่อสังข์ทอง) เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี ท่านมีความต้องการก่อสร้างมณฑปถวายองค์พระพุทธรูปปางปรินิพพาน โดยใช้เป็นที่ป้องกันแดดและฝน แต่ขณะนี้ทางวัดยังขาดปัจจัยในการจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการก่อสร้าง

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมอนุโมทนา และร่วมทำบุญตามกำลัง เพื่อให้สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ตั้งปณิธานไว้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันทำถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน การค้าขาย คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ และขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้ท่านเป็นผู้เจริญในทุกๆด้านของชีวิต ทุกท่าน ทุกคนเทอญ

 


 

สำหรับท่านที่ต้องการทำบุญกับทางวัดเรียนเชิญได้ที่…

ธนาคารกรุงไทย  สาขา: บางสะพาน  ประเภท: ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี: พระอธิการสุริยะ สุธมฺโม (หลวงพ่อสังข์ทอง)

เลขที่บัญชี: 742-0003-88-2

 

ขออนุโมทนาในบุญและกุศลของทุกท่านด้วยค่ะ สาธ สาธุ สาธุ

 

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง @ พ.ศ. 2558 วัดพรหมรังษี ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ โปรดอ้างอิงแหล่งที่มา